Home
Stem
Bekijk video
Doe mee
Contact
Winnaars
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Reglement

Prijzen reglement

 • 1: Dit reglement is van toepassing op de verkiezing Beste Product van het Jaar en de prijzen die verloot worden aan consumenten. Het reglement is opgezet door Q&A Insights BV.
 • 2: Deelname aan de verkiezing Beste Product van het Jaar is mogelijk voor personen van alle leeftijden. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van alle bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.
 • 3: De actie loopt van 2 april 2018 tot en met 4 juni 2018.
 • 4: Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan onmogelijk is.
 • 5: Deelname vindt plaats op de daarvoor door Q&A aangegeven wijze. De deelnemer doet mee aan de verkiezing Beste Product van het Jaar, stemt op zijn favoriete consumentenproduct en maakt hiermee kans op prijzen uit het prijzenpakket. Op de bedankpagina wordt het telefoonnummer (niet verplicht) gevraagd (mits achttien jaar of ouder) plus het huisnummer.
 • 6: Iedere deelnemer maakt kans op prijzen uit het prijzenpakket. Door meerdere producten te beoordelen, wordt de kans op het winnen van de prijzen vergroot.
 • 7: In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Q&A Insights BV zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen zonder opgaaf van reden.
 • 8: Het prijzenpakket* van deze actie bestaat uit:

  3x Samsung Galaxy Tab t.w.v. € 157,-

  Het prijzenpakket heeft een totale waarde van: € 471-.

  * Indien de bovenstaande prijzen op het moment van de aanschaf niet meer verkrijgbaar zijn, dan ontvangt de prijswinnaar een vergelijkbaar product.
  * De afzonderlijke kosten blijven onder het bedrag waarover kansspelbelasting betaald dient te worden.
 • 9: Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Q&A Insights BV het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • 10: Het aanwijzen van de winnaars geschiedt in week 28 van 2018 door de trekkingscommissie van Q&A Insights BV.
 • 11: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De winnaars ontvangen uiterlijk 31 juli 2018 persoonlijk bericht.
 • 12: Prijswinnaars worden per e-mail individueel geïnformeerd over de gewonnen prijs.
 • 13: Prijswinnaars hebben vier weken de tijd om te reageren op het ontvangen bericht. Indien niet binnen de gestelde tijd wordt gereageerd middels een reply e-mail, vervalt het recht op de prijs.
 • 14: In de e-mail die een prijswinnaar ontvangt, wordt toestemming gevraagd om zijn/haar naam en woonplaats op de winnaarspagina te vermelden. Indien geen expliciete toestemming wordt gegeven in de reply e-mail zoals hierboven genoemd, wordt de prijswinnaar vermeld als “anoniem” of in het geheel niet vermeld.
 • 15: Q&A Insights BV behoudt zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een vergelijkbare prijs (indien er sprake is van een foutieve levering, defect of ontvreemding, etc.).
 • 16: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Q&A Insights BV.
 • 17: In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Q&A Insights BV zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen zonder opgaaf van reden.
 • 18: Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Q&A Insights BV.
 • 19: Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.
 • 20: Deze actie wordt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen georganiseerd door Q&A Insights BV. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Q&A Insights BV, Printerweg 22 te Amersfoort of neem contact op