Home
Stem
Bekijk video
Doe mee
Contact
Winnaars
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Reglement

Prijzen reglement

Prijzen reglement ‘Beste Product van het Jaar België’ 2023-2024, Versie Januari 2023

 • 1: Dit reglement is van toepassing op de verkiezing ‘Beste Product van het Jaar België’ 2023-2024 en de prijzen die we in verband met deze verkiezing verloten aan consumenten, hierna te noemen ‘de actie’. Het reglement is opgezet door Q&A Insights BV, gevestigd te Amersfoort (hierna Q&A).
 • 2: Deelname aan de verkiezing ‘Beste Product van het Jaar België’ 2023-2024 en aan de actie is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van alle, bij de totstandkoming van deze actie, betrokken partijen.
 • 3: De actie loopt van 30 maart 2023 tot en met 25 mei 2023. Als de verkiezingsvragenlijst later start dan 30 maart 2023 (bijv. 2 weken later), om welke reden dan ook, dan schuiven de data in dit prijzenreglement ook allemaal net zoveel naar achteren toe (ook 2 weken later).
 • 4: Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland, kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan voor Q&A zeer moeilijk uitvoerbaar/niet mogelijk is.
 • 5: Deelname vindt plaats op de daarvoor door Q&A aangegeven wijze. De deelnemer doet mee aan de verkiezing ‘Beste Product van het Jaar België’ 2023-2024, door op zijn favoriete product te stemmen. Als de deelnemer een geldige stem uitbrengt neemt hij automatisch deel aan de actie. Je brengt een geldige stem uit als je de vragenlijst volledig hebt doorlopen, een geldig emailadres hebt ingevuld en als je stem niet wordt afgekeurd door één van de fraude controles (zie artikel 7). De deelnemer maakt hiermee kans op prijzen uit het prijzenpakket, d.w.z. het emailadres wordt meegenomen in de verloting van de prijzen.
 • 6: Iedere deelnemer maakt kans op prijzen uit het prijzenpakket. Door meer producten te beoordelen, wordt de kans op het winnen van de prijzen groter. Wordt één product beoordeeld, dan doet dit emailadres één keer mee in de prijstrekking, worden er twee producten beoordeeld, dan doet dit emailadres twee keer mee in de prijstrekking. Een deelnemer krijgt maximaal één prijs toegekend. Als een deelnemer meerdere keren getrokken wordt, krijgt hij het product dat hoort bij de eerste trekking.
 • 7: In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Q&A zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen zonder opgaaf van reden.
 • 8: Het prijzenpakket* van deze actie bestaat uit:
  • 2x JBL Flip Speaker t.w.v. 99,99 euro

  • 2x Google Nest Audio Chalk t.w.v. 99,99 euro


  Het prijzenpakket heeft een totale waarde van: € 399,96.

  * Indien bovenstaande prijzen op het moment van de aanschaf niet meer verkrijgbaar zijn, dan ontvangt de prijswinnaar een vergelijkbaar product.
  * De afzonderlijke kosten blijven onder het bedrag waarover kansspelbelasting betaald dient te worden.

 • 9: Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Q&A het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • 10: Het aanwijzen van de winnaars gebeurt in juni 2023 door Q&A. Prijswinnaars worden per e-mail individueel geïnformeerd over de gewonnen prijs.
 • 11: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De winnaars ontvangen uiterlijk 31 augustus 2023 persoonlijk bericht.
 • 12: Prijswinnaars hebben vier weken de tijd om te reageren op het ontvangen bericht. Indien niet binnen de gestelde tijd wordt gereageerd, vervalt het recht op de prijs.
 • 13: Q&A behoudt zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een vergelijkbare prijs (indien er sprake is van een foutieve levering, defect of ontvreemding).
 • 14: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Q&A.
 • 15: Q&A is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die voort kan komen uit deze actie. Dit geldt ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet of technisch storingen.
 • 16: Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Q&A (in casu haar moederorganisatie Avantage BV) en Consumer Contest Company BV.
 • 17: Deelname aan de actie betekent instemming met dit prijzen reglement.
 • 18: Deze actie wordt in overeenstemming met de Nederlandse gedragscode promotionele kansspelen georganiseerd door Q&A. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker) of info@besteproductvanhetjaar.nl:

  Q&A Insights BV
  Printerweg 22
  3821 ADAmersfoort
  Nederland
  0031(0)33 2454637
 • 19: De totstandkoming van dit reglement is uiterst zorgvuldig gedaan. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt Q&A geen aansprakelijkheid.